Crisispreparatie

Crisispreparatie_JaarverslagPreparatie omvat de voorbereiding op de bestrijding van crises. Deze voorbereiding vindt onder andere plaats door het opstellen van crisis- en noodplannen. Plannen scheppen helderheid over de organisatorische voorbereiding op mogelijke calamiteiten en crises, maar bieden geen garantie voor een effectief optreden.

Opleiden, trainen, oefenen
Om effectief te kunnen werken zijn vaardigheden of competenties nodig. Zonder voorbereiding een aantal mensen bij elkaar roepen en dit een crisisteam noemen is vragen om problemen. Bij het verwerven en onderhouden van competenties wordt onderscheid gemaakt in opleiden, trainen en oefenen. Opleiden is hierin de eerste stap. Nadat kennis is verworven is training nodig. Bij trainen leert men met ondersteuning de opgedane kennis toe te passen. Tot slot zullen mensen in de crisisorganisatie moeten oefenen waarbij ondersteuning minimaal is en bijsturing vooral achteraf plaatsvindt in evaluaties. Bureau ZANDERS helpt om uw crisisorganisatie functioneel te krijgen en te houden. Hiervoor ontwikkelt Bureau ZANDERS een leerprogramma op maat waarin de verwerving tot het gewenste competentieniveau en het onderhouden daarvan is vastgelegd.

Alarmering en beschikbaarheid
Bij crisisbeheersing speelt snelheid een belangrijke rol. Fysieke effecten kunnen zich zeer snel uitbreiden en daar zal de respons op afgestemd moeten zijn. Andere effecten kunnen pas op langere termijn merkbaar zijn maar kunnen wel beïnvloed worden door er snel op te reageren. Minstens zo belangrijk als snelheid is beschikbaarheid. Crisissituaties houden zich nou eenmaal niet aan de normale werkweek. Een crisis- of noodorganisatie zal 365 dagen per jaar, 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn.

In noodsituaties een hele groep mensen gaan bellen om ze te alarmeren, of mensen met een pieper rond laten lopen is niet alleen onhandig en onbetrouwbaar maar ook niet meer nodig in deze tijd. Hiervoor zijn slimme systemen beschikbaar die relatief eenvoudig te gebruiken zijn en ook werken onder tijdsdruk maar ook bij ICT-storingen en die bovendien ook terugkoppeling geven over beschikbaarheid.

Bureau ZANDERS werkt op dit gebied samen met partners die systemen leveren voor alarmering, bereikbaarheid en doelgroepcommunicatie. Wij schakelen deze partijen, indien gewenst, dan ook graag in bij onze opdrachtgevers.