Crisismanagement

Crisismanagemen_Vuurtoren bell rockCalamiteiten treffen alle organisaties. Het is niet alleen die grote brand, maar het kan ook een verkeersongeval tijdens een personeelsuitstapje zijn, een aanslag, een schietpartij op uw school, een demonstratie of het uitbreken van onlusten in een land waar uw bedrijf mensen heeft. Enkele voorbeelden van situaties waar u vrij plotseling ernstige gevolgen van kunt ondervinden. Wanneer uw bedrijf of instelling geconfronteerd wordt met een calamiteit, wordt er veel gevraagd van het functioneren van uw organisatie en haar medewerkers.

Crisis

Een crisis is een situatie die uw organisatie bedreigd. In een calamiteit of crisis is vaak weinig tijd en onduidelijkheid terwijl wel belangrijke beslissingen moeten worden genomen om verdere escalatie te voorkomen. Van het managen van de crisis hangt dus veel af.

Crisismanagement

Crisismanagement is gericht op het beheersen van de crisissituatie en het beperken van de effecten. Tijdens crisissituaties zijn andere activiteiten en vormen van organisatie, besluitvorming en controle nodig dan in normale situaties. Bovendien is inzicht nodig in de verschillende stakeholders: crisismanagement is netwerkmanagement.

Voor crisismanagement zijn zowel algemene competenties als specifieke vaardigheden nodig die gericht moeten worden geleerd. De praktijk biedt hiertoe te weinig mogelijkheden en deze competenties zijn niet vanzelfsprekend voorhanden.

Bureau ZANDERS is gespecialiseerd in crisismanagement en helpt tal van organisaties bij het verwerven van benodigde competenties en het onderhouden daarvan. Bij het vervaardigen en onderhouden van deze competenties wordt onderscheid gemaakt in opleiden, trainen en oefenen.