(Sociale) media

Met de komst van social media is de meest pikante informatie over crisissituaties snel te vinden. Denk daarbij aan: foto’s, filmpjes, namen of andere persoonsgegevens van betrokkenen en slachtoffers. Via Twitter, Facebook of YouTube is bijna alles al bekend, voordat de overheid is ingelicht over het incident en het crisisteam van een bedrijf actief is. Sociale media zorgen voor een snellere verspreiding van (on)juiste informatie en meer interactie met de doelgroepen. Traditionele media maken ook gebruik van sociale media als bron van informatie of om bijvoorbeeld te zoeken naar getuigen of foto’s. Deze ontwikkeling legt een grotere druk op de crisiscommunicatie en de organisatie daarvan.

Mediatraining

Een belangrijk effect van een crisis is het optreden van imagoschade. In de afgelopen jaren is de aandacht hiervoor zeer sterk toegenomen. Dit komt mede door de veranderde rol van de media. Mediaberichtgeving kan veel betekenen voor een organisatie. Vaak wordt onderschat hoeveel media-aandacht teweeg wordt gebracht en de snelheid waarmee dit op gang komt. Media-aandacht is mede afhankelijk van de omvang van de calamiteit, maar ook van de gevoeligheid ervan. Door de opkomst van social media is de pers vaak eerder ter plaatse dan het crisisteam. Dit betekent dat het crisisteam direct aan de slag moet met mediacommunicatie. Dit moet van te voren zijn voorbereid en moet onderdeel uitmaken van het crisisplan. Bij crisissituaties is de houding en attitude van de informatieverstrekkers van cruciaal belang.

Onze expertise

ZANDERS Consulting & Training ondersteunt bedrijven en de overheid op het gebied van crisiscommunicatie en heeft ruimschoots ervaring in het geven van trainingen, onder meer aan industriële bedrijven, luchtvaartsector en weg- en verkeersdiensten.