Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie_Kantooropname TVCommunicatie speelt in crisissituaties een cruciale rol. Zonder goede communicatie is het beheersen van een incident, calamiteit of crisis niet mogelijk en gebrekkige communicatie kan zelfs leiden tot nog grotere problemen. In crisissituaties wordt communicatie vaak bemoeilijkt door externe ruis zoals omgevingslawaai. Communicatiefouten kunnen nooit helemaal worden voorkomen, maar kunnen wel gereduceerd worden. Het is belangrijk dat hierbij spelregels in acht worden genomen en te beseffen wat het effect van een incident of crisis op de buitenwereld is, en welk effect de buitenwereld op uw calamiteit of organisatie heeft. En u hierop voor te bereiden.

Communicatie tijdens crisis kan grofweg in tweeën worden gedeeld. In de eerste plaats is communicatie een integraal onderdeel in vrijwel alle crisismanagementactiviteiten of -processen. Daarnaast is crisiscommunicatie ook een proces op zichzelf. Vaak gaat bij dit laatste veel aandacht uit naar mediacommunicatie en communicatie via social media. Er zijn echter meer communicatiedomeinen waarmee gecommuniceerd moet worden zoals:

  • eigen (crisis)organisatie
  • hulpdiensten, inspecties en overige overheidsinstanties
  • overige stakeholders zoals familie van slachtoffers, contractors, klanten, buren, investeerders, verzekeraars etc.

Onze expertise

ZANDERS Consulting & Training ondersteunt bedrijven en de overheid op het gebied van crisiscommunicatie en heeft ruimschoots ervaring in het geven van trainingen, onder meer aan industriële bedrijven, luchtvaartsector en weg- en verkeersdiensten.