CONCRIS®

CONCRIS® is een raamwerk, waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden op crisissituaties. Dit raamwerk kan de basis zijn voor uw intern noodplan, ook wel crisisplan, Emergency Response plan, crisisbeheersingsplan, crisismanagementplan, calamiteitenplan, BHV-plan, Alarmregeling etc. Uiteraard is de invulling altijd specifiek voor uw organisatie.

In het CONCRIS®-model wordt de structuur en opbouw vastgelegd om een crisis effectief te kunnen beheersen. Daarnaast worden alle activiteiten geregeld die tijdens de crisis relevant zijn en wordt het verwerven en onderhouden van competenties geregeld. Het model biedt een duidelijk systeem voor het beheer van alle documenten en hulpmiddelen. Het CONCRIS®-model is flexibel te gebruiken en is daarom geschikt voor iedere organisatie, groot of klein, met één of meerdere vestigingen, in Nederland of daarbuiten. Van scholengemeenschap of productiebedrijf tot vliegveld of olieraffinaderij.

We zijn trots dat veel bedrijven met de CONCRIS® methodiek werken, waaronder bedrijven in de chemie, luchtvaart, offshore, voedingsmiddelensector, energiesector etc. Er is een speciale versie voor multinationals (CONCRIS-M®) en één voor overkoepelende samenwerking tussen bedrijven op bijvoorbeeld bedrijventerreinen (CONCRIS-Plus®) .

CONCRIS-M®

Bij crisissituaties bij multinationals kunnen een aantal extra dimensies een rol spelen. De crisis kan zich op verschillende plaatsen in de wereld voordoen in omstandigheden die zeer verschillend zijn. Bovendien is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden vaak complex. Hoe stuurt uw hoofdkantoor in Nederland een crisis in Zuid-Amerika aan? Hoe richt u een crisisorganisatie in en wie stuurt welke processen aan? Om dit op een eenduidige en systematisch wijze te organiseren kunt u gebruik maken van CONCRIS-M®. Dit model is door bureau ZANDERS speciaal voor dit doel ontwikkeld.

CONCRIS-Plus®

Bij grotere calamiteiten zijn, in ons dichtbevolkte land, al snel meerdere bedrijven bij de situatie betrokken. Dit betekent dat in de crisisbeheersing moet worden samengewerkt. Want ook een brand of ongeval bij een naastgelegen bedrijf, kan grote consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering. Wat te denken van ontruiming van uw pand of afzetting van wegen door hulpverleningsdiensten waardoor uw toeleveranciers of klanten u niet meer kunnen bereiken?

Een goede basis voor samenwerking tijdens crises vormt het CONCRIS®-model. In combinatie met CONCRIS-Plus® kan tijdens grotere calamiteiten, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein, samenwerking eenvoudig worden georganiseerd. Samenwerking tussen bedrijven onderling, maar ook tussen de bedrijven en externe partijen waaronder de overheid.