Crisis- en noodplannen

CONCRIS_ConcrisapparaatHet is voor iedere organisatie noodzakelijk op een crisis voorbereid te zijn. Een calamiteit of crisis vraagt veel van het functioneren van uw organisatie en haar medewerkers. Of u een crisis het hoofd kunt bieden en hoe ernstig de nasleep ervan is, hangt voor een belangrijk deel af van uw voorbereiding. U heeft niet alleen met hulpverlening te maken, maar denk ook eens aan processen als:

  • Alarmering
  • Voorlichting
  • Nazorg
  • Mediacommunicatie, waaronder social media
  • Externe formaliteiten zoals het informeren en omgaan met inspectiediensten

ZANDERS kan u ondersteunen door uw preparatie in een noodplan of crisisplan vast te leggen. Dit kan middels het door ZANDERS ontwikkelde crisisbeheersingsmodel CONCRIS®, maar natuurlijk ook via eigen methodieken.

Onze expertise

Adviseurs van bureau ZANDERS zullen in overleg met uw professionals bekijken welke systematiek voor uw organisatie geschikt is. Wanneer u een eigen systeem gebruikt, kunnen wij u ondersteunen bij de invulling, of een quick scan of screening van uw bestaande plannen uitvoeren.

Besluit u over te gaan op het CONCRIS® model dan is dit zodanig opgesteld dat u dit na een workshop zelf kunt gebruiken, maar de praktijk leert dat wij u vaak begeleiden bij de opzet en invoering. Veelal wordt bestaande informatie dan ‘omgeschreven’ naar de nieuwe systematiek. Dit kan alleen in continue overleg met de bedrijfseigen deskundigen. Om medewerkers optimaal te leren werken met het nieuwe plan, kan dit via workshops, instructies of filmpjes geïntroduceerd worden in uw organisatie. Wilt u meer training in specifiek benoemde processen, dan is ook dit op uw locatie en op uw bedrijf afgestemd te realiseren. Zie hiervoor een overzicht van onze opleidingen, trainingen en oefeningen en projecten.