Bedrijfsonderbreking

Ook in crisissituaties zal de bedrijfsvoering, of in elk geval onderdelen daarvan, altijd moeten doorgaan. Het stoppen van de bedrijfsvoering kan leiden tot uitbreiding van de crisis of zelfs een geheel nieuwe crisis.
domino
Voor bedrijven kan een crisis het einde van het bestaan betekenen. Dit wordt zelden veroorzaakt door directe schade, maar meestal door bedrijfsonderbreking. Het is dus erg belangrijk om bedrijfsonderbreking zo veel mogelijk te beperken. Hiervoor moet het continueren of vervangen van processen worden georganiseerd die kritisch zijn voor de organisatie. De organisatie hiervan wordt Business Continuity Management genoemd.

Business Continuity

Business Continuity richt zich niet op herstel maar op het in de lucht houden van bedrijfsprocessen tijdens een crisis. In Business Continuity plannen, ook wel business recovery plannen of contingency plannen genoemd, is geregeld welke back-up voorzieningen er zijn, en hoe deze kunnen worden gebruikt. Ook kan in deze plannen worden opgenomen hoe logistieke routes lopen en kunnen worden verplaatst. Daarnaast wordt in deze plannen bijvoorbeeld vastgelegd hoe processen worden voortgezet als vitale infrastructuur uitvalt of een bedrijf wordt getroffen door een pandemie en personeel uitvalt. Wanneer een hoofdkantoor door een calamiteit voor langere tijd onbruikbaar wordt zal een alternatief kantoor met een beperkte bezetting moeten worden geĆÆnstalleerd.

Onze expertise

ZANDERS Consulting & Training ondersteunt bedrijven en de overheid bij dergelijke aspecten en heeft ruimschoots ervaring in Business Continuity Management en het opstellen van Business Continuity plannen, onder meer voor industriƫle bedrijven, luchtvaartsector en weg- en verkeersdiensten. ZANDERS Consulting & Training kijkt samen met opdrachtgevers naar de primaire processen en voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om deze processen operationeel te houden.