(Semi-)Overheid

semi-overheidDe (semi-)overheid heeft de belangrijke taak om toezicht te houden op de industrie en waar nodig te handhaven. Maar daarnaast moet de eigen noodorganisatie op orde zijn, medewerkers getraind, de business continuity of recovery plannen klaar liggen. De (semi-)overheid is ook verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland. Dit omvat niet alleen brandweer, GHOR, politie, maar ook alle onderdelen die tot de vitale infrastructuur behoren.

Bureau ZANDERS werkt(e) met veel genoegen in en voor allerlei overheidsorganisaties en verschillende facetten van hun werkgebied. Zo werk(t)en wij voor diverse ministeries en veiligheidsregio’s, trainen we burgemeesters en wethouders van verschillende gemeenten, adviseren wij veiligheidsregio’s en gemeenten bijvoorbeeld in GBT’s. Ook hebben we opdrachten uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, DCC (Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing) Ministerie I en W, Inspectie SZW, RIVM (Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Landelijk Expertise Centrum Brandweer & BRZO, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Waterschappen, Vliegbasis Volkel en voor de Koninklijke Marechaussee.

Voorbeelden van onze opleidingen en trainingen, simulaties en oefeningen vindt u in het betreffende menu.