Gezondheidszorg

Gezondheidszorg_BHOok in de gezondheidszorg is een goede preparatie voor crisissituaties van belang. Zo dient een ziekenhuis, vanwege haar rol in de hulpverleningsketen bij grote calamiteiten, over een Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) te beschikken. Bureau ZANDERS ondersteunt, begeleidt en traint ziekenhuizen bij toepassing van zowel de operationele kennis als die op managementniveau binnen de context van het ZiROP (bijv. met de ZiROP oefening/workshop voor OT/BT). Dit kan ook ter voorbereiding dienen op (grote) oefeningen van de veiligheidsregio met het betreffende ziekenhuis. Om tot goede besluitvorming te kunnen komen is hierbij veel aandacht voor informatiebeheersing. Dit kunnen we trainen of kan gebruik worden gemaakt van door ons ontwikkelde hulpmiddelen en methodieken zoals een plotapplicatie of blended learning. Ook hebben wij verhuizingen van ziekenhuizen geƫvalueerd en begeleid, e-learning modules ontwikkeld, plottertrainingen verzorgd, proceskaartenboekjes gemaakt, enz.

Wij werk(t)en onder meer voor Ziekenhuis Bernhoven, Zorggroep Pantein, Instituut Verbeeten, Maxima Medisch Centrum, RIVM, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Hospice Venlo, Alcontrol Laboratories, e.a.