Projecten

Onderstaande uiteenlopende voorbeelden van projecten en/of expertisegebieden geven een beeld van onze activiteiten, maar behelzen zeker niet alles wat bureau ZANDERS voor u kan doen. Wij voeren deze projecten onder meer voor deze relaties uit. Een groot aantal workshops of trainingen kan ook als E-learning of Table Top Exercise gegeven worden.

Onderzoek en evaluatie

 • Screening, quick scans van nood-, calamiteiten-, BHV- en crisisplannen
 • Diverse onderzoeken, ook internationaal, naar o.a. Emergency Response, Management of Change procedures (HSE aspecten), Crisisbeheersing bij ziekenhuizen, Crisispreparatie bij buitenland zakenreizen enz.
 • Audits van nood- en BHV-organisaties
 • Waarnemen en evalueren crisisteams in diverse organisaties
 • Opzet, begeleiding en evaluatie van samenwerkingsoefeningen bij crises tussen bedrijven en veiligheidsregio’s
 • Diverse evaluaties o.a.
  • Crisisbeheersing Hoogwaterproblematiek veiligheidsregio
  • BRZO academie
  • Oefening team bevolkingszorg Implementatie additionele services Security & Safety
  • Zelftest crisismanagementorganisatie veiligheidsregio
  • CALM-training voor bedrijf in voedingsmiddelenindustrie
  • Emergency Response oefening energiebedrijf

Crisisbeheersing en crisismanagement

 • Opzet en/of ondersteuning in de preparatie met crisisbeheersingsplannen en –systemen: in binnen- en buitenland, voor één of meerdere vestigingen, op een eigen of bedrijventerrein of bij evenementen.
 • Workshops en trainingen Crisismanagement en Crisisbeheersing voor het merendeel van onze relaties: bedrijven en overheid o.a. luchtvaart, chemie, raffinaderijen, banken, gemeenten, veiligheidsregio’s, energiesector, offshore, voedingsmiddelen, gezondheidszorg, geneesmiddelen enz.
 • Ondersteuning incident management team
 • Ontwikkelen proces checklists en proceskaartenboekjes ter ondersteuning van plannen

Business Continuity

 • Opzetten systeem voor Business Continuity Plans (BCP’s) in o.a. petrochemie, verkeerscentrum, luchtvaart
 • Ondersteuning calamiteitenmanagement/ Business Continuity
 • Procedures voor Cyber Security
 • Continuïteitsplanning voor verkeerscentrales

Algemeen management ondersteuning en advies

 • Organisatieadvies voor o.a. hospice, belangenbehartigingorganisatie
 • Coachingstrajecten o.a. binnen brandweerorganisatie
 • Begeleiden van evaluatiebijeenkomsten en leertafels
 • Workshops o.a. Evaluatie van teams, Gesprekstechnieken

Emergency Response

 • Emergency Response Plannen screenen en/of ontwikkelen voor o.a. luchtvaart, offshore, chemie en farmacie
 • Training en workshop Emergency Management, ook internationaal, in diverse sectoren, voor MT, voor BT, voor C(M)T, voor GBT, voor noodteam, voor incidentmanagementteam, voor ER-team enz.
 • Emergency Management + samenwerkingsmodel voor bedrijventerreinen

Besluitvorming

 • Trainingen en workshops besluitvorming voor MT’s in uiteenlopende organisaties o.a. in luchtvaart, industrie, (semi-)overheid, chemie, geneesmiddelen, enz.
 • Diverse lezingen over besluitvorming voor professionals op congressen, symposia en studiedagen
 • Simulaties crisisbesluitvorming voor diverse bedrijven en overheden

Communicatie

 • Workshops en trainingen o.a. Crisiscommunicatie, Social Media in crisissituaties, Plotten, Crisiscommunicatie voor telefonisten
 • Opzetten procedure mediacommunicatie en crisiscommunicatieprocessen
 • Trainingen informeren, opvangen, nazorg voor HR/P&O
 • Plotapplicatie ontwikkelen voor crisisteams van bedrijven in onder meer de luchtvaart, chemie, zorg, voedingsmiddelen, farmacie, petrochemie, etc.

Crisis- en noodplannen

 • Opzetten danwel omzetten nood- en crisismanagementplannen voor veel van onze relaties: één of meerdere bedrijfslocaties, in binnen- en buitenland, op een eigen of bedrijventerrein.
 • Quick scan en/of beoordeling van bestaande crisis- c.q. noodplan
 • Uitwerken procedures bevordering opvang relaties
 • CONCRIS®, crisisbeheersingsmodel voor noodorganisaties . Inmiddels maken multinationals, bedrijven in luchtvaart, (petro)chemie, farmacie, bedrijventerrein, afvalverwerking, voedingsmiddelen gebruik van deze methodiek. Soms voor meerdere vestigingen, in binnen- en buitenland.

Oefeningen

 • Oefeningen danwel simulaties noodorganisatie of crisisbeheersing voor een zeer groot deel van onze relaties waaronder C(M)T, CVO, CoPI, BT, GBT, RBT, ZiROP, enz.
 • Veldoefening en winteroefening luchthavens i.s.m. de veiligheidsregio begeleiden
 • Ontruimingsoefeningen o.a. hoofdkantoor multinational
 • Oefening crisisbeheersing open dag vliegbasis, evenementen(terreinen), BHV, reddingsmaatschappij enz.
 • Opzet, begeleiding en evaluatie van samenwerkingsoefeningen bedrijven en veiligheidsregio’s

Overige trainingen en studiedagen

 • Trainingen o.a. Informeren relaties voor multinational, Het beheersen van crises op managementniveau voor uitgeverij, Shift Manager voor voedingsmiddelensector, Bedrijfswachten voor (petro)chemie
 • Studiedagen o.a. Bedrijfshulpverlening voor vermogensbeheerder, Preventiemedewerker voor uitgeverij

Onderwijs

 • Samenwerking met en aanstelling bij TU Delft
 • Docent en afstudeerbegeleiding Delft Toptech voor MoSHE en MPS
 • Gastdocent bij o.a. Avans Hogeschool en Hogeschool Windesheim
 • Schrijven van boeken/lesmateriaal ter gebruik voor HBO-studies o.a. Integrale Veiligheid
 • Gastdocent of dagvoorzitterschap bij studiedagen, congressen en symposia