Profiel

Over ZANDERS_Vuurtoren RotterdamAl sinds 1999 helpt ZANDERS Consulting & Training B.V. mensen en organisaties structuren en vaardigheden voor besluitvorming, management en communicatie te verbeteren. Onze aantoonbare expertise ligt op het gebied van risico- en crisisbeheersing en continuïteit.  Want in geval van een incident of crisis wordt er extra veel gevraagd van vaardigheden en structuren op dit gebied.

De mensen in uw organisatie staan hierbij centraal. Gedrevenheid en competenties in een effectief systeem leiden tot de beste uitkomsten. Investeren in mensen verbetert prestaties en dit leidt tot hogere opbrengsten. Onder betere prestaties verstaan wij een meer effectieve besluitvorming, betere samenwerking en aansturing van collega’s en meer inzicht in het eigen gedrag. Dit levert een betere output en meer satisfactie op.

Vuurtoren

Bureau ZANDERS helpt mensen hierbij, door de weg te wijzen en te fungeren als baken en steun. We willen daarbij ook zelf midden in de elementen staan en een sterke overtuigende rol spelen. Vandaar dat wij de vuurtoren als symbool bij onze visie gebruiken.

Wij zijn geen consultants die vrijblijvend adviseren. Wij realiseren met onze klanten een concreet eindresultaat waar we ook op afgerekend mogen worden. Deze aanpak werkt en spreekt aan en blijkt ook uit de toonaangevende bedrijven en instellingen in Nederland en daarbuiten die wij tot onze klanten mogen rekenen.

Directie, management en bestuur van bedrijven en overheid zijn meestal onze klanten. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook hoofden bedrijfshulpverlening, brandweerofficieren, meldkamerpersoneel en communicatiemedewerkers.