Opleiden Crisisbeheersing DCC-IenW

Bureau ZANDERS zal de komende jaren opnieuw de opleidingen Crisisbeheersing namens het Ministerie van Verkeer & Waterstaat verzorgen.
Deze opleidingen worden gecoördineerd en aangeboden door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing dat de opdracht voor de uitvoering daarvan, na een nieuwe aanbesteding, weer aan ons heeft verstrekt.Met deze opleidingen worden talloze mensen binnen sectoren zoals weg, spoor, luchtvaart, scheepvaart, water, milieu en dergelijke voorbereid op crisisbeheersing.
De afgelopen jaren hebben wij dit ook mogen doen en inmiddels hebben wij al meer dan 700 personen opgeleid, variërend van scheepvaartinspecteurs tot directeuren van Rijkswaterstaat, van meteorologen van het KNMI tot toxicologen bij RIVM.
Uiteraard zijn wij dankbaar en trots dat wij hiervoor weer zijn uitgekozen.
We zien ernaar uit de vruchtbare samenwerking met het ministerie de komende jaren voort te zetten.