ICo/CalCo-cursus 2023

In het najaar start er weer een cursus voor Incident/Calamiteiten coördinatoren.

Deze cursus is bedoeld voor degene die in een bedrijf tijdens incidenten of calamiteiten de activiteiten in ‘het veld’ coördineert: de ICo of CalCo. Onder deze activiteiten vallen onder andere: technische ondersteuning, bedrijfsvoering, BHV en Beveiliging.

Om deze rol goed te kunnen vervullen is een gedegen voorbereiding noodzakelijk.
We bieden hiervoor een basiscursus aan die uit vijf onderdelen bestaat.

Het eerste onderdeel is de Basistraining Crisismanagement die één dag duurt. Deze wordt separaat aangeboden en dient eerst gevolgd te zijn voordat de verdere ‘specialisatie’ als ICo of Calco gevolgd kan worden.
De vier vervolgonderdelen hebben een totale tijdsbesteding van twee dagen (vier keer één dagdeel)’.

Na het volgen van de vijf onderdelen is de basiscursus ICo/CalCo afgerond.

Voor meer informatie over deze cursus of een cursus op maat kunt u contact opnemen met één van onze trainers/adviseurs via info@zct.nl of +31 412 639090