Goede doelen 2018

Bureau ZANDERS ondersteunt goede doelen, in 2018 onder meer Artsen zonder Grenzen en Cordaid.

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp.

Voor informatie over hun actuele activiteiten zie: www.artsenzondergrenzen.nl

Cordaid

Cordaid verbindt acute noodhulp aan structurele ontwikkeling door te werken aan een leefbare toekomst voor mensen in de meest moeilijke gebieden. Gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen, zijn daarbij onmisbaar.

Voor informatie over hun actuele activiteiten zie: www.cordaid.org