CRIMAS

Bij een crisis of grote verstoring in een organisatie staan grote belangen op het spel en worden hoge eisen gesteld aan management en besluitvorming.

Een goede coördinatie en aansturing kan negatieve consequenties beperken. Deze kunnen betrekking hebben op leed en schade voor betrokken personen en relaties, maar ook schade aan bedrijfsmiddelen, bedrijfsvoering, marktpositie en reputatie.

Voor een goede aanpak van een crisis of verstoring is een goede informatiepositie en adequaat informatiemanagement noodzakelijk.

Bekend bij veel bedrijven en organisaties is de Plotapplicatie dat door ZANDERS is ontwikkeld om informatie tijdens een crisissituatie te managen.

Deze systematiek is nu verder uitgebreid en verbeterd en heet CRIMAS.

CRIMAS staat voor Crisis Informatie Management Systeem.

Het systeem bestaat uit een applicatie voor gebruik in een crisisteam en een website en is intern ontwikkeld met input van onze opdrachtgevers en studenten van de TU Eindhoven.

Het spreekt voor zich dat het goed aansluit bij het bekende CONCRIS®- model voor nood- en crisisplannen.

De systematiek wordt ter beschikking gesteld aan onze opdrachtgevers die persoonlijk ook een uitnodiging voor een Webinar ter introductie hebben ontvangen.