Gids Bedrijfshulpverlening

Hulp nodig bij het opzetten en in stand houden van een bedrijfshulpverleningsorganisatie?Gids BHV van Vakmedianet, eindredactie Arthur Zanders

De Gids BHV is een referentiegids in de hele veiligheidsketen binnen het bedrijf of de organisatie: van de directie tot het personeel, via de arbocoördinator en eventueel de facility manager.
De Gids Bedrijfshulpverlening (BHV) richt zich primair op het Hoofd Bedrijfshulpverlening. Dit kan met name binnen grotere organisaties een zelfstandige functionaris zijn. Maar kan ook een deeltaak zijn voor bijvoorbeeld de facility manager, het hoofd technische dienst, het hoofd bedrijfsbrandweer, de arbocoördinator of in kleinere organisaties voor de directeur zelf.

De gids wordt jaarlijks geactualiseerd en uitgebracht door Vakmedianet, onder eindredactie van Arthur Zanders, en is te bestellen via hun webshop.