Externe partijen en formaliteiten tijdens en na calamiteiten en crises

Boek Externe Partijen bij crisis van Arthur ZandersEen brand, een explosie, een lekkage of een ongeval waar uw organisatie bij betrokken is. Enkele voorbeelden van situaties waar u vrij plotseling ernstige gevolgen van kunt ondervinden. Calamiteiten treffen alle organisaties. Wanneer uw bedrijf of instelling geconfronteerd wordt met een calamiteit of crisis, wordt er veel gevraagd van het functioneren van uw organisatie en haar medewerkers.
Een aspect dat vaak onderschat wordt is de mate waarin de organisatie te maken krijgt met diverse formele partijen en overheidsinstanties en snelheid waarmee dat gebeurt. Deze uitgave is bedoeld om organisaties te helpen in de voorbereiding op deze situaties maar ook als hulpmiddel tijdens en na een crisis en bij reguliere inspecties en onderzoeken.

Het boek maakt deel uit van de lesstof van de Basiscursus Externe formaliteiten en wordt na afloop van de training aan de deelnemers uitgereikt. Het boek is geschreven door Arthur Zanders en Wouter van Rossum.

Arthur Zanders (1962) is directeur van ZANDERS Consulting & Training B.V., een bureau dat gespecialiseerd is in risico- en crisismanagement en al sinds 1999 veel grote bedrijven en organisaties maar ook overheden ondersteunt. Arthur heeft een maritieme studie en brandweerofficiersopleiding gevolgd en is Arbeids- en Organisatie psycholoog en heeft bovendien een ruime operationele achtergrond in de praktijk.

Het boek is te bestellen voor EUR 21,95 (incl. BTW) onder vermelding van ISBN 978-94-90739-03-4 (NUR 801) via de website van uitgeverij Goudvis of rechtstreeks bij ons: info@zct.nl