Crisismanagement

Klik op de afbeelding om het boek ‘Crisismanagement’ in te kijken.

Mei 2022 is de vierde druk van het door Arthur Zanders geschreven boek ‘Crisismanagement, Organisaties bij crises en calamiteiten’ uitgebracht.

Met het boek komen managers in organisaties beter beslagen ten ijs als zich daadwerkelijk een crisis of calamiteit voordoet. Eerst worden er algemene kenmerken behandeld bij crises. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering op managementniveau die hieruit voortvloeit besproken.
Het boek levert een waardevolle bijdrage aan de verspreiding van kennis op het gebied van crisisbeheersing, aldus prof. dr. B.J.M. Ale, voormalig hoogleraar Veiligheid en rampenbestrijding TU Delft in zijn voorwoord.

Het boek maakt deel uit van de lesstof van de Basiscursus Crisismanagement en wordt na afloop van de training aan de deelnemers uitgereikt. U kunt het boek hiernaast inzien.

Het boek ‘Crisismanagement’ is uitgebracht door uitgeverij Coutinho, Bussum. Het boek is rechtstreeks te bestellen voor € 30,95 (incl. btw) onder vermelding van ISBN 978 90 469 0832 7 (NUR 801) bij de boekhandel, of online bij bol.com, Uitgeverij Coutinho (ook als E-book) of rechtstreeks bij ons: info@zct.nl.