Boeken

Onze adviseurs en trainers publiceren regelmatig in vakbladen en schrijven voor gidsen. Ook publiceren we boeken en readers, voor gebruik bij eigen trainingen en workshops, maar ook worden deze gebruikt door opleidingsinstituten en hogescholen bijv. bij de opleiding Integrale Veiligheid.

Klik op de foto’s voor meer informatie over het boek en hoe u dit kunt bestellen.

Boeken3_ Externe partijen_bewerkt      Kaft_Crisismanagement2022       Boeken2_ Plotten in crisisteams   Gids BHV van Vakmedianet, eindredactie Arthur Zanders

Andere uitgaven of artikelen waren onder meer:

  • Studiegidsen en readers voor relaties
  • Van SBB naar Stichting CaBO, 30 jaar belangenbehartiging
  • ARBO Jaarboek
  • Artikelen voor Arbo, Gids BHV, Praktijkblad Veiligheid, Security Management, BHV-magazine

Een deel van deze artikelen vindt u in onze bibliotheek.