(Crisis)Besluitvorming

In deze cursus leert de deelnemer afwegingen en alternatieven zuiver te beoordelen en te komen tot de meest effectieve beslissing, ook in omstandigheden waar de tijdsdruk hoog en informatie onvolledig is. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van begrippen als cognitieve dissonantie, heuristieken en attributie om het proces van besluitvorming duidelijk te maken. U krijgt inzicht in uw eigen besluitvorming en leert deze te analyseren. Praktijkvoorbeelden en theorie wisselen elkaar af. Na het volgen van deze cursus kent u de verschillende manieren waarop beslissingen tot stand komen, welke fouten daarbij op de loer liggen en hoe u deze kunt vermijden. Een syllabus met daarin een overzicht van de behandelde principes vormt het ondersteunend materiaal.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie op midden of hoger niveau functioneert en die individueel of in teamverband beslissingen neemt.

Indien gewenst wordt de training specifiek op crisisbesluitvorming toegespitst.

Duur

Het programma van deze training bestaat uit twee dagen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus of een cursus op maat kunt u contact opnemen met één van onze trainers/adviseurs via info@zct.nl of +31 412 639090