ZiROP oefening voor OT of BT

Oefening/workshop voor respectievelijk het OT en BT in het ZiROP. De oefening is bedoeld om in daadwerkelijke situaties effectief te kunnen werken. In deze workshop leert men zowel op operationeel als op managementniveau de voorhanden zijnde kennis en ervaring toe te passen binnen de context van het ZiROP.

Indeling van de oefening/workshop als volgt:

  • Inleiding crisismanagement en werkproces
  • Toelichting ZiROP
  • Parallelsessies
  • OT: simulatie oefening OT overleg
  • BT: bespreking casus a.d.h.v. vragen
  • Parallelsessies
  • BT: simulatie oefening BT overleg
  • OT: bespreking casus a.d.h.v. vragen
  • Plenaire evaluatie

Duur: 4 uur

Resultaat

Doel is de betrokken functionarissen vertrouwd te maken met het ZiROP en de werkwijze in de teams. Hiertoe is een programma opgezet waarin zowel inhoud, inzicht en proces aan de orde komen. Dit betekent dat als werkvormen zowel presentaties, interactief verkennen, praktisch oefenen en het synchroniseren van inzicht en aanpak worden toegepast.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus of een cursus op maat kunt u contact opnemen met één van onze trainers/adviseurs via info@zct.nl of +31 412 639090