Crisissimulatie

Bureau ZANDERS kan met u oefenen in een crisissimulatie. De (crisis)simulatie is gericht op het functioneren van het crisisteam in een situatie die voor uw organisatie realistisch is.

Voor het simuleren van de crisis en het simuleren van de ‘buitenwereld’ wordt gebruik gemaakt van een regieteam.

De training is als volgt opgebouwd:

  • Inleiding en briefing deelnemers (en regieteam)
  • (crisis)Simulatie
  • Evaluatie

Duur: 3½ uur

Resultaat

De simulatietraining is bedoeld om het werken in een crisisteam ten tijde van een nood- of crisissituatie verder te trainen. Er zal met name aandacht worden besteed aan het besluitvormingsproces binnen het team, de communicatie tussen tactisch- en strategisch niveau en de relatie tussen bedrijf, overheid en stakeholders.

Binnen enkele weken na de oefening ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke rapportage van de bevindingen en aanbevelingen die uit de observatie van de simulatie en de gezamenlijke nabespreking daarvan naar voren zijn gekomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus of een cursus op maat kunt u contact opnemen met één van onze trainers/adviseurs via info@zct.nl of +31 412 639090