Opleiden, trainen en oefenen

OTO_Schiphol SkylineOpleiden, trainen en oefenen zijn in de voorbereiding op crisissituaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. In onze opleidingen, trainingen en oefeningen staat de mens in de organisatie altijd centraal.

Opleiding en training kan plaatsvinden op individuele basis en is dan vaak gekoppeld aan coaching. Wij helpen de betrokkene met het opdoen van kennis en inzicht in die zaken die voor haar of hem specifiek relevant zijn. Opleiding en training kan ook in groepen. Hierbij wordt vooraf samen met de opdrachtgever gekeken welke leerdoelen een groep gemeenschappelijk heeft. Er kan dan een bestaande opleiding, training of oefening worden aangeboden of op maat worden gemaakt. Soms kan opleiden, trainen en oefenen ook door middel van E-learning of Blended learning.

Meestal wordt In-company getraind. Als maar één of twee personen opgeleid of getraind moeten worden is In-company trainen lastig en relatief duur. Daarom worden verschillende van onze opleidingen en trainingen op maat voor een bedrijf ook als ‘Semi-open training’ of ‘Open training’ gegeven.

OTO_WegongevalIn veel opleidingen, trainingen en oefeningen worden vooral tips en trucs geleerd die in het werk gebruikt kunnen worden. Hier komt in de praktijk meestal weinig van terecht. Wij richten ons daarom liever op het vergroten van inzicht en begrip en maken van daaruit de vertaalslag naar de praktijk. Op deze manier heeft opleiding, training en oefening een blijvend resultaat en leidt tot verbetering in het functioneren.

Opleiden
Opleiden richt zich op het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden die in crisissituaties noodzakelijk zijn.

Trainen
Trainen is bedoeld om kennis en vaardigheden te verbeteren op een zodanige manier dat dit een positief effect heeft op het professioneel functioneren.

Oefenen
Oefenen richt zich op het onderhouden van vaardigheden.