Onderzoek en evaluatie

Onderzoek_CoPIMeten is weten. Dit geldt ook in organisaties. Om te toetsen of systemen en procedures in uw organisatie bekend zijn en toegepast worden kan een onderzoek uitkomst bieden.

Bij het invoeren van nieuwe systemen en regelingen geeft het onderzoeken van de doelgroep belangrijke informatie over draagvlak en haalbaarheid, maar ook over het beste implementatietraject.

Ook voordat een verandering in de organisatie wordt ingevoerd, kan het van belang zijn de uitgangspositie vast te stellen.
Maar al te vaak komt het voor dat pas na jaren blijkt dat de reorganisatie van een afdeling of de invoering van nieuwe richtlijnen niet het gewenste resultaat opleveren.
Gedrag, kennis en attitude van de mensen in de organisatie bepalen voor een groot deel het functioneren ervan en moeten door systemen en structuren ondersteund worden. Zonder dat zijn deze slechts papier.

Onderzoek_TU DSYSWanneer een incident heeft plaatsgevonden is het van belang om het incident te evalueren. Evalueren is er op gericht om lering te trekken uit het incident en dit in de toekomst te voorkomen.

Onderzoek uitvoeren of instrument ontwikkelen
Bureau ZANDERS kan onderzoeken en evaluaties voor u opzetten en uitvoeren. Ook kunt u door ons het instrument laten ontwikkelen om er zelf mee aan de slag te gaan. Het onderzoek of evaluatie kan op verschillende dimensies plaatsvinden die in overleg worden vastgesteld. Instrumenten die hierbij gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld interviews, vragenlijsten, testen of forumdiscussies.

Voorbeelden van onderzoeken en evaluaties

  • Diverse incidentonderzoek en incidentevaluaties
  • Screenings en quick scans voor nood-, calamiteiten-, BHV- en crisisplannen
  • Onderzoek naar procedurekennis binnen bedrijven
  • Onderzoek naar Management of Change procedures
  • Onderzoek internationaal naar emergency response en communication
  • Onderzoek internationaal naar crisismanagement en projecten
  • Audits nood- en BHV-organisaties
  • Onderzoek crisisbeheersing bij ziekenhuizen