Advies

Advies_WWWschema

ZANDERS Consulting & Training B.V. kan u helpen uw organisatie te beoordelen of te verbeteren. De invalshoek in ons advies is altijd de mens in de organisatie. Geen papieren tijgers, maar praktische en mensgerichte systemen. Wij adviseren en ondersteunen onder meer op het gebied van:

  • Risico- en crisisbeheersing
  • Veiligheids- en crisismanagement
  • Business Continuity
  • Managementsystemen

Advies is altijd maatwerk waarbij standaardproducten en onze crisisbeheersingsmodellen als uitgangspunt kunnen dienen. Voor welke manier u ook kiest: wij zoeken een antwoord op úw vraag en een oplossing voor úw probleem.

Praktisch en doelgericht advies

Advies_TitanicAdvies op maat betekent samen doelen vaststellen en de weg daarnaartoe bepalen. Wij geloven niet in vrijblijvende adviezen en eindeloze projecten. Wij staan ervoor dat u binnen de gestelde kaders een concreet en werkend eindresultaat krijgt. Wij staan in voor het resultaat, maar ook voor de kosten. Het resultaat kan echter nooit het product van de adviseur alleen zijn. Het bereiken van het gewenste doel is een gezamenlijke inspanning van u als klant en wij als adviseur.

Bureau ZANDERS heeft jarenlange ervaring met het opzetten van plannen voor crisisbeheersing, zowel voor individuele bedrijfslocaties als voor bedrijventerreinen. In Nederland, maar ook internationaal. Daarnaast kunt u bij ons onder andere terecht voor het uitvoeren van audits of het opzetten van een auditsysteem, het opzetten of aanpassen van organisaties en managementsystemen. Hierbij gaat speciaal aandacht uit naar crisis- en noodorganisaties.