home

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

ZANDERS wil u als opdrachtgever helpen uw doelen te realiseren op een effectieve, onderbouwde en no-nonsense manier. Onze specialiteit is organisaties voor te bereiden op, en te helpen bij, alle aspecten op het gebied van veiligheid, crisis en continuïteit.
We doen dit vanuit een systeem- en gedragsgericht perspectief, praktisch en doelgericht.

Wij werken voor en met het bedrijfsleven en overheden, variërend van vliegvelden, chemische bedrijven en banken tot ziekenhuizen en ministeries.

Sinds onze oprichting in 1999 hebben wij talloze organisaties mogen ondersteunen en zijn we voor veel van onze opdrachtgevers een vaste partner.

Onze website geeft u een beeld van onze dienstverlening. Wij leveren altijd maatwerk en lichten dat ook graag persoonlijk toe.

7 september: Semi-open training ‘Crisismanagement’ voor bestaande relaties

Op 7 september 2017 is de volgende Semi-open’ training Crisismanagement van Bureau ZANDERS. Deze training wordt jaarlijks enkele malen gegeven voor onze bestaande opdrachtgevers. Deze (basis)training biedt de mogelijkheid om individueel in te schrijven. Doelgroep: leden van crisisteams bij bestaande opdrachtgevers, bijv. wanneer uw crisisteam al getraind is, maar is uitgebreid...

Lees meer

12 april: Semi-open training Crisismanagement voor bestaande relaties

Op 12 april 2017 is de volgende Semi-open’ training Crisismanagement. Deze training wordt jaarlijks enkele malen gegeven voor onze bestaande opdrachtgevers en biedt de mogelijkheid om individueel in te schrijven. Doelgroep: leden van crisisteams bij bestaande opdrachtgevers, bijv. wanneer uw crisisteam al getraind is, maar is uitgebreid met een nieuw...

Lees meer

3e druk boek Crisismanagement

Inmiddels is de derde druk van het boek Crisismanagement, Organisaties bij crises en calamiteiten van Arthur Zanders uitgebracht. Prof. dr. B. Ale, voormalig hoogleraar Veiligheid en rampenbestrijding TU Delft schrijft in zijn voorwoord dat het boek een waardevolle bijdrage aan de verspreiding van kennis op het gebied van crisisbeheersing levert. Dit boek wordt gebruikt...

Lees meer